Images

လူသားနွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္

လူသည္ မိမိကံၾကမၼာကို မိမိလြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးနိုင္သူၿဖစ္သည္။ ထို ့အၿပင္ လူသား၏ ဆင္ၿခင္ စဥ္းစားတတ္ၿခင္းစြမ္းရည္ေၾကာင့္ သတၱေလာကတြင္ အၿခားေသာသတၱ၀ါမ်ားထက္ ပိုမိုၿမင့္ၿမတ္ေသာသူ မ်ားၿဖစ္လာရသည္။ လူသည္ ပင္ကိုအားၿဖင့္ေတာ့ လြတ္လပ္သူၿဖစ္သည္။ သူ၏ အၿမင့္မားဆံုးစြမ္းရည္ၿဖင့္ မိမိကုိယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံနိုင္သည္။ လူ ့ဘ၀၏ လြတ္လပ္မွု ၊ လူ ့ဘ၀၏တန္ဖိုး ၊ လူ ့ဘ၀၏ အနွစ္သာရတို ့ကို ဘာၿဖင့္ပံုေဖာ္ၾကသနည္း။ စဥ္းစားမိေသာ အေၾကာင္းမ်ားၿဖစ္သည္။ လူသားသည္ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲတတ္ေသာ သတၱ၀ါမဟုတ္၍ ေလာက၌ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟမ်ား ဖံုးလႊမ္းလာရသည္။ ထိုအခါ လြတ္လပ္မွုကိုပါ ထိခိုက္လာတတ္သည္။ မိမိတို ့နိုင္ငံသည္ မလြတ္လပ္ ေသာဘ၀ကို နွစ္ေပါင္းရာနွင့္ခ်ီ၍ ခံစားဖူးခဲ့ၿပီ။ ထိုအခ်ိန္က မလြတ္လပ္မွု၏တန္ဖိုးကို ယေန ့လူငယ္မ်ား မခံစားဖူး၍ တန္ဖိုးကို နားမလည္ၾကေတာ့ေခ်။ ယေန ့သူတို ့ထင္ေနေသာ လြတ္လပ္မွုသည္ မိဘ၏ စကားကိုပယ္ရွားၿခင္း၊ မိမိထင္ၿမင္ရာကို သတိမမွုပဲ ဆင္ၿခင္ဥာဏ္မဲ့စြာ ၿပဳလုပ္ၿခင္းမ်ားၿဖင့္ ပံုေဖာ္လာ ေနၾကသည္။ ထို ့အတူ တန္ဖိုးဆိုသည္မွာလည္း မရွိေလာက္ေအာင္ က်ဆင္းေနရသည့္ အၿပဳအမွုနွင့္ ေၿပာဆိုဆက္ဆံ မွုမ်ားသည္လည္း သတိထားစရာမ်ားၿဖစ္လာသည္။ လူတစ္ေယာက္ကို အသက္အရြယ္အရလည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမွုအရလည္းေကာင္း ရိုေသမွုၿပရသည္။ ဤသည္မွာ ေအာက္က်ၿခင္းမဟုတ္ပါ။ လူ၏တန္ဖိုး အထူး သၿဖင့္ မိမိတန္ဖိုးကိုၿပဆိုၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဤသို ့ပင္ ေစ်းၾကီးေသာ နာမည္ၾကီးေသာ brand တံဆိပ္တို ့ကို ၀တ္ဆင္နိုင္ၿခင္းသည္ ထိုလူ၏ တန္ဖိုးမဟုတ္ေပ။ လိုခ်င္စိတ္၊ ရခ်င္စိတ္၊ လွခ်င္စိတ္တို ့သည္ လိုခ်င္ေလာဘၿဖစ္၍ ၄င္း၏ ဆႏၵအတြက္ ေပးဆပ္ရမွုမ်ားလည္းရွိလာ မည္။ ေပးဆပ္ရမွုသည္ ၾကီးၾကီးမားမား မဟုတ္လ်ွင္ အေၾကာင္းမဟုတ္။ လိုခ်င္ဆႏၵသည္ အသိစိတ္၏ ေနာက္တြင္ က်ေရာက္မသြားေစရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ မိန္းကေလးမ်ား သတိထားရမည့္အခ်က္ၿဖစ္လာပါသည္။ ထို ့အၿပင္ အလွကိုဖန္တီးရာတြင္လည္း လြတ္လပ္မွုကို အသိၿဖင့္ထိန္းရပါဦးမည္။ ယေန ့ၿမင္ေတြ ့ေနရေသာ သရုပ္ ေဆာင္ဆိုသူတို ့၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မွုသည္ လမ္းလဲြကိုဦးတည္ေစေနသည္။ လြတ္လပ္မွုနွင့္ တန္ဖိုးကို ယွဥ္တဲြ၍သာ လွေစခ်င္ပါသည္။ ယေန ့အမ်ိဳးသမီးေလးမ်ား၏ ၀တ္ဆင္မွုသည္ နိုင္ငံၿခားသားမ်ားပင္ ၾသခ်ရေလာက္ေအာင္ ဆိုးရြားလာ ေနပါသည္။ ၾသခ်ရမွုသည္ မိမိ၏ အလွေၾကာင့္မဟုတ္။ ထိန္းခ်ဳပ္မွုမဲ ့ေနေသာ မဖြယ္ရာေသာ ၀တ္ဆင္မွုေၾကာင့္ ၿဖစ္ရသည္ဆိုေတာ့ ရွက္ဖြယ္လိလိပင္။ ထံုးဓေလ့နွင့္ ယဥ္ေက်းမွုဆိုသည္ မိမိနိုင္ငံနွင့္ လူမ်ိဳးကို ကိုယ္စားၿပဳသည္။ ထိုအရာတို ့ကို ပစ္ပယ္ေက်ာခိုင္း ေသာသူသည္ ထိုနိုင္ငံလူ ့အဖဲြ ့အစည္း၏ ၿပင္ပသို ့ေရာက္သြားေသာ ၿပင္ပလူၿဖစ္သြားမည္။ လူသားသည္ ဆင္ၿခင္တံု တရားၿဖင့္ လူ ့သမုိင္းစဥ္ကို ပို၍ပုိ၍ တိုးတက္ေအာင္ဖန္တီးယူရသည္။ ဆင္ၿခင္ဥာဏ္မရွိေသာ အၿပဳအမွုနွင့္ ေၿပာဆိုမွု သည္ မိမိ၏တန္ဖိုးကို ေဖာ္ၿပေပးၿခင္းလည္း မည္ပါသည္။ လူသည္ မိမိဘ၀အနွစ္သာရရွိေအာင္ သာယာလာေအာင္ စင္စစ္ မည္သူ ့ကိုမ်ွ အားကိုးစရာ၊ ဆည္းကပ္စရာ မလိုပါ။ မိမိက်ေရာက္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္သာ ၿပဳၿပင္ေနထိုင္တတ္ဖို ့လိုပါသည္။ လြတ္လပ္မွု၊ တန္ဖိုး၊ အနွစ္သာရ စသည္ၿဖင့္ စကားလံုးမ်ားသည္ ေလးနက္ေသာ္လည္း ၄င္း၏ အေၿခခံသည္ လူ၏ ဆင္ၿခင္တံုတရားေပၚတြင္သာ တည္မွီပါသည္။ လူ ့သမိုင္းစဥ္ကို တိုးတက္ေအာင္ လူကပင္ဖန္တီးနိုင္သလို ဆုတ္ယုတ္ေအာင္လည္း လူကပင္ ဖန္တီးနိုင္သည္။ အေကာင္းနွင့္အဆိုး အေၾကာင္းနွင့္အက်ိဳးကို ေသခ်ာစြာနားလည္ဖို ့ပဲလိုသည္။ ဤသည္မွာ မိမိ စဥ္းစားမိေသာအခ်က္မ်ား၏ အေၿဖဟုပင္ ထင္ၿမင္မိသည္။ သင္ကေကာ လူ ့ဘ၀၏ လြတ္လပ္မွု ၊ လူ ့ဘ၀၏တန္ဖိုး ၊ လူ ့ဘ၀၏ အနွစ္သာရတို ့ကို ဘာၿဖင့္ ပံုေဖာ္ၾကသည္ ဟု ထင္ၿမင္ပါသလဲ။ ဧပရယ္ေဆြေဆြ

0 comments: